Potatis från Snöborg Gård

Snöborg Gård – Kretsloppsarbete satt i affärsmässig produktion av potatis och kött.

Snöborg Gård är ett familjeföretag som drivs av Ann och Janne Eriksson och våra medarbetare. Vi odlar och packar potatis, både IP-odlad och ekologisk. Vi föder också upp köttdjur i stor skala. Vi är stolta och glada över Dalarnas natur och jobbar därför med ett strategiskt och långtgående kretsloppsarbete i allt vi gör. Rester från potatispackeriet och bygdens livsmedelsindustrier blir foder till djuren hos oss. Kretsloppet sluts när gödseln förs tillbaka till åkrarna.

Familjen Eriksson, Snörborg Gård

Våra kunder är slakterier, livsmedelsgrossister och butiker i Mellansverige. Vi producerar för människor som vill äta svensk mat av hög kvalitet. Vi vet vad marknaden efterfrågar när det gäller produkter, kvalitet och service och det är det vi levererar.