DSC_5269

Vattenkraft

Snöborg gård äger och driver två vattenkraftverk, med fantastiskt funktionell och vacker gammal teknik. De två stationerna producerar el till ungefär 200 eluppvärmda villor och tar tillvara de lokala naturtillgångarna.

Pellets – förnyelsebar energi

Snöborg Gård lagrar och distribuerar pellets för uppvärmning till Vansbro kommun och till andra företag och privatpersoner. Pellets är förnybar energi och ett sätt att ta tillvara en annan av Dalarnas naturtillgångar.

Förnyelsebar energi - pellets