va130530-lokalmat-6-st-1024
Lönsamt för både miljön och företaget

Genom hela Snöborg Gård går en röd tråd och det är tanken om kretslopp. Att i verksamhetens olika delar göra allt för att bygga så naturliga kretslopp som möjligt. Det är lönsamt för både företaget och miljön.

Rester från potatispackeriet och rester från livsmedelsindustrin i närområdet blir till tjurfoder och därmed förädlat till kött av god kvalitet. Det innebär en dubbel vinst, eftersom det som nu blir foder, annars skulle ha blivit organiskt avfall som belastar miljön.

Gödseln från tjurarna kommer till användning på våra åkrar och på så sätt sluts kretsloppet.