Köttdjur från Snöborg Gård

Köttproduktion med öga för kvalitet

Allt började med att vi hade ett 50-tal tjurar på gården för att de skulle kunna äta upp all potatis vi sorterade ifrån i potatispackeriet. Numera har vi en årlig produktion av ca 400 tjurar.  Och vi bygger för ett kalvnav med kapacitet att förse Dalarnas övriga nötköttsuppfödare med mjölkavvanda kalvar.

Vi har två besättningar med köttdjur. Den större på ca 350 djur/år befinner sig på Sveden i Nås och består av mjölkrastjurar som främst kommer från närliggande gårdar där de har mjölkproduktion.

nötköttsuppfödare

Vår andra besättning finns i Snöborg där vi har ca 50 st köttraskalvar i lösdrift utomhus med ligghall. Det är blandraser med bland annat Charolais, Limousine, Simmental, Hereford och Aberdeen Angus. Oavsett vilken gård djuren föds upp på är transportavstånden korta.

En stor del av fodret till djuren kommer från vår egen gård och från livsmedelsindustrier i närområdet.

Köttraskalvar i lösdrift vid nötköttsuppfödning