Ann och Janne Eriksson på Snöborg Gård

Familjen Eriksson

Snöborg Gård har brukats av familjen Eriksson i 400 år och när Janne tog över gården 1989 startades potatisodlingen. Idag är det ett familjeföretag där både Ann och Janne arbetar och företaget utvecklas hela tiden. Med Ann och Janne har Snöborg Gård 11 anställda som arbetar med både potatisodling, packeri och med uppfödningen av köttdjur. Janne är ansvarig för all odling, medan Ann sköter försäljning, distribution och marknadsföring. Janne har gått Skogsbruksgymnasiet i Älvdalen och Ann är utbildad Hortonom på Sveriges Lantbruksuniversitet. De kombinerade kunskaperna i teori och praktik som de besitter har varit väldigt bra för gårdens utveckling. På gården bor också familjens tre barn, Alfred, Ellen och Harald.

Janne Eriksson

Fakta om Snöborg Gård AB
Åker: 350 hektar (ägd/arrenderad)
Potatis 95 hektar (120 hektar brutto), varav 23 hektar ekologisk, spannmål 80 hektar och vall 150 hektar

Skog: 300 hektar produktiv skogsmark

Köttdjur: 400 stycken per år

Vattenkraft: 2 kraftverk, sammanlagd årsproduktion 3,7 GWh

Pelletsförsäljning: 1500 ton per år

Antal anställda: 11 personer